FAQ

Bezpečnost

Jak mohu předcházet podvodům?

Občas může ze strany koncového zákazníka dojít k pokusu o podvod, proto doporučujeme mít neustále přehled o aktuálních transakcích. Navíc je třeba dbát na nápadnosti při objednávání. Každý den proto kontrolujte transakce na poskytovaném portálu Backend.

Pokud potřebujete další informace týkající se prevence podvodů, obraťte se na náš zákaznický servis.

Co nabízí Wirecard Checkout Portal za účelem minimalizace podvodů?

Náš software pro rozpoznání podvodu (Wirecard Fraud Prevention Suite) zabezpečuje on-line platby jako nikdy předtím. Program na rozpoznání podvodu je vždy součástí naší nabídky. Za minimální přirážku získáte jeho prémiovou verzi. Ta kontroluje další parametry a zajistí ještě větší bezpečnost ve vašem e-shopu.

Co znamená SPS2 a 3D Secure 2?

Na základě nové směrnice EU o platebních službách SPS2 vstoupily od září 2019 v platnost přísnější bezpečnostní standardy pro online platby: Cílem směrnice je ještě zvýšit bezpečnost transakcí při online obchodě na základě silného ověření klienta (SCA).

To znamená, že u platby platební kartou online, která splňuje požadavky SPS2, musí být k dispozici nejen údaje, jako jsou číslo karty, datum konce platnosti a bezpečnostní kód (CVC), ale kupující musí navíc prokázat svoji totožnost (např. otiskem prstů, jednorázovým heslem nebo skenováním obličeje). Přitom musí být ověřeny dva ze tří požadovaných faktorů SCA, aby mohla být platba schválena:

  • něco, co klient zná (heslo, PIN atd.);
  • něco, co klient vlastní (mobilní telefon nebo token);
  • něco, čím klient je (biometrický ukazatel, jako je otisk prstů aj.).

Společnosti Mastercard a Visa zveřejnily v rámci přípravy na SCA novou verzi metody ověření 3D Secure. Díky 3D Secure 2 budete Vy i Vaši klienti nejen lépe chráněni před podvodem, ale budete také moci využívat různé další výhody. Podrobnější informace o tom najdete na adrese https://www.wirecard.com/3d-secure-2/.

Co je chargeback?

Chargeback je odúčtování vlastníka karty. Jedná se o proces, u kterého vlastník karty u své banky podá odvolání. Následně je obchodníkovi připsána na vrub částka chargeback s připočtením poplatku. K takovým případům dochází, když vlastník karty z různých důvodů nesouhlasí s odúčtováním. Jako obchodník máte za určitých předpokladů možnost se proti platbě chargeback odvolat. Pokud se Vás bude týkat chargeback, obraťte se na support.de@checkoutportal.com .

Za účelem minimalizace škod doporučujeme každý den kontrolovat transakce a platby chargeback v poskytovaném portálu Backend Portal.