FAQ

Bezpečnost

Jak mohu předcházet podvodům?

Občas může ze strany koncového zákazníka dojít k pokusu o podvod, proto doporučujeme mít neustále přehled o aktuálních transakcích. Navíc je třeba dbát na nápadnosti při objednávání. Každý den proto kontrolujte transakce na poskytovaném portálu Backend.

Pokud potřebujete další informace týkající se prevence podvodů, obraťte se na náš zákaznický servis.

Co nabízí Wirecard Checkout Portal za účelem minimalizace podvodů?

Náš software pro rozpoznání podvodu (Wirecard Fraud Prevention Suite) zabezpečuje on-line platby jako nikdy předtím. Program na rozpoznání podvodu je vždy součástí naší nabídky. Za minimální přirážku získáte jeho prémiovou verzi. Ta kontroluje další parametry a zajistí ještě větší bezpečnost ve vašem e-shopu.

Co je 3D Secure?

3D Secure je společnostmi VISA a MasterCard vyvinutý bezpečnostní standard pro potvrzení plateb kartou na internetu.

Tento proces potvrzení může účinně snížit riziko podvodu při platbách kreditní kartou. Koncový zákazník je při procesu platby v e-shopu vyzván k zadání hesla nebo 3D PIN kódu. Pokud chcete nabízet druhy plateb bez 3D Secure zabezpečení, zrušte tuto službu v konfigurátoru. Upozorňujeme, že bez 3D Secure budete méně chráněni před podvodem.

Co je chargeback?

Chargeback je odúčtování vlastníka karty. Jedná se o proces, u kterého vlastník karty u své banky podá odvolání. Následně je obchodníkovi připsána na vrub částka chargeback s připočtením poplatku. K takovým případům dochází, když vlastník karty z různých důvodů nesouhlasí s odúčtováním. Jako obchodník máte za určitých předpokladů možnost se proti platbě chargeback odvolat. Pokud se Vás bude týkat chargeback, obraťte se na support.de@checkoutportal.com .

Za účelem minimalizace škod doporučujeme každý den kontrolovat transakce a platby chargeback v poskytovaném portálu Backend Portal.