Vždy v bezpečí – díky Protected Shops

Zabezpečte si právně svůj e-shop – a ušetřete 30 % na ochranném balíčku podle svého výběru!

Protected Shops

On-line obchodníci musí dodržovat mnoho právních předpisů, které platí speciálně pro elektronické obchodování. Jen ten, kdo zná a dodržuje všechny právní předpisy, provozuje svůj e-shop právně bezpečně a nemusí se bát žádných následků z důvodu porušení trestního práva nebo práva hospodářské soutěže.

Co musíte bezpodmínečně dodržovat – Seznam 5 nejdůležitějších skutečností

 1. Označení cenou

  Uvádějte vždy konečnou cenu (cena brutto vč. DPH a ostatní složky ceny).

 2. Tiráž

  Na svých webových stránkách vytvořte ucelenou a snadno lokalizovatelnou tiráž obsahující Vaše IČ.

 3. VOP / Prohlášení o ochraně osobních údajů

  Odkazujte zákazníky výslovně na své VOP a nechte si potvrdit jejich souhlas. Připravte prohlášení o ochraně osobních údajů – v každém e-shopu totiž probíhá shromažďování a zpracování osobních údajů.

 4. Popis zboží / fotografie produktů

  Popište hlavní vlastnosti zboží co nejpodrobněji a při použití obrázků produktů dodržujte předpisy o autorském právu a ochranných známkách.

 5. Tlačítko Objednat / potvrzení objednávky

  Používejte tlačítko Objednat, které zákazníka upozorní, že při jeho stisknutí uzavře smlouvu s povinností zaplatit, a ihned po objednání zákazníkovi pošlete potvrzení e-mailem.

Vytváření právních textů může být velice časově i finančně náročné, proto nabízí Protected Shops pohodlné a výhodné řešení: Díky službě Protected Shops lze snadno a pohodlně vytvářet právníky kontrolované právní texty, jako VOP, poučení o stornování nebo prohlášení o ochraně osobních údajů, které jsou neustále udržovány v aktualizovaném stavu.

Tak jsou obchodníci účinně chráněni před právními upomínkami a navíc těží ze záruky převzetí odpovědnosti za vytvořené právní texty. Zákazníci portálu Checkout získají 30% slevu na ochranný balíček dle vlastního výběru. Využijte služby Protected Shops.

Nabídka