FAQ

Afregning og udbetaling

Hvor finder jeg en oversigt over mine transaktioner?

Du kan åbne en oversigt over dine transaktioner i den Backend Portal, vi stiller til rådighed. Alle bevægelser gennemgås i realtid og vil være at se på oversigten med det samme. Du finder vores Backend Portal via knappen »TRANSACTION SEARCH« i din forhandlerkonto. Du modtager adgangsoplysningerne i en separat e-mail kort efter godkendelsen.

Hvordan afregnes der?

Vi stiller vi dig en separat regning per betalingstype og valuta.

Hvis du f.eks. tilbyder Mastercard/Visa og Online Bank Transfer. (Klarna), modtager du en afregning for Mastercard/Visa samt en afregning for din omsætning med Online Bank Transfer. Bemærk venligst, at de enkelte transaktioner ikke anføres på afregningen. Du finder en detaljeret oversigt i vores Backend Portal.

Hvornår følger udbetalingen?

Ved en ugentlig udbetaling sker afregning og udbetaling i den efterfølgende uge.

Hvis vi aftaler en månedlig afregning sker afregning og udbetaling i første uge af den efterfølgende måned.

Desuden stiller vi en udbetalingsoversigt (Balance Note) til rådighed. Udbetalingsoversigten tilsender vi så snart, der foreligger tre udbetalinger, og uafhængigt af om udbetalingsrytmen er ugentligt eller månedligt.

Hvad gemmer der sig bag Disagio- og transaktionsgebyr?

En Disagio er et procentuelt gebyr pålagt af det betalingsgennemførende institut (f.eks. en bank eller et kreditinstitut) og beregnes ud fra omsætningen. Transaktionsgebyret hæves af Payment Service Provider (teknisk tjenesteydelse) og beregnes for hver gennemførte og ikke-gennemførte transaktion.

Du finder et overblik over gebyrerne i konfigureringen og i din forhandlerkonto.

Hvad er »Reserven« og hvornår udbetales den?

Efter hver kreditkort- eller SEPA-transaktion trækkes et sikkerhedsbeløb på 5 % for kreditkort og 10 % for SEPA-betalinger. De udbetales som regel til dig som forhandler efter henholdsvis 180 dage (kreditkort) og 90 dage (ved SEPA-betalinger). Du kan booke vores ydelse »No Reserve«, hvorved procentsatsen sænkes til 0 % for begge typer af betaling. Bemærk venligst, at den større risiko medfører, at betalingsrytmen i stedet sker én gang om måneden, og at dine gebyrer tilpasses herefter.