FAQ

Transaktion

Hvordan fungerer det med kortbetaling med brug af Wirecard Checkout Portal ePOS?

1. Indtast betalingsbeløb (valgfri artikelbeskrivelse )
Indtast beløbet i menupunktet »New Payment« og vælg momssatsen. Klik efterfølgende på »Basket«. Artiklen befinder sig nu i betalingsoversigten. Via knappen »Quantity« kan standardmængden ændres med +/- knappen. Du betjener knappen indtil du lander på det ønskede beløb. Hvis du tilføjer den valgfri artikelbeskrivelse fremgår den som information på betalingsdokumentationen samt i transaktionsdetaljerne. Bemærk venligst mindsteværdien på en euro. Ved en variabel momssats kan du vælge imellem 7 % eller 19 % for den ønskede artikel.

2. Forbind kortterminalen med din smartphone eller tablet og stik kortet i / træk kortet igennem terminalen
Efter du har bekræftet funktionen »Pay«, vil du blive opfordret til at forbinde kortlæseren med din smartphone eller tablet og at have et gyldigt betalingskort klar. Forbind Wirecard Checkout Portal ePOS-korterminal via Bluetooth med din smartphone eller tablet. Stik efterfølgende det gyldige kort i kortterminalen (ved hævekort) eller træk kortet igennem terminalen (ved kreditkort).

3. Kunden bekræfter betaling med PIN-kode eller underskrift på displayet
Efter kortet er blevet læst vises et underskriftsfelt på skærmen, hvor kunden skriver under (ved hævekort) eller opfordres til at indtaste sin PIN-kode (ved kreditkort). Underskriften sætter du enten med en speciel pen eller helt enkelt med fingeren. Med underskrift eller PIN-kode bekræfter kunden betalingen. Efter underskrift eller PIN-kode er blevet sat, lukker du betalingen med et klik på funktionen »Pay«, hvorefter du modtager en oversigt over betalingsdetaljerne. Efterfølgende kan du tilsende betalingskvitteringen per e-mail (angiv venligst e-mailadresse) via funktionen »Send Details by Email«. Bemærk: Betalingskvitteringen indeholder alle relevante betalingsdetaljer. Slutkundens oplysninger, for eksempel slutkundens kontonummer, krypteres af databeskyttelseshensyn. Et godt råd: Vi opfordrer dig til at lave en test-betaling inden du bruger enheden første gang hos en kunde.

Hvilke kort accepteres af Wirecard Checkout Portal ePOS?

Korterminalen fra Wirecard Checkout Portal ePOS accepterer nationale og internationale EC-kort (Maestro, V PAY) samt alle almindelige kreditkort (Mastercard, Visa-kort).

Kan jeg også accepterer kontantbetaling med Wirecard Checkout Portal ePOS?

Ja, det kan du godt. Sådan gør du: Indtast beløbet, vælg momssatsen og tilføj eventuel en beskrivelse. Tryk på »Pay«-knappen og vælg efterfølgende »Cash Payment«.

Hvor høje maksimal- og minimumbeløb kan jeg acceptere?

Du kan modtage alle betalinger fra én euro med Wirecard Checkout Portal ePOS. Der er ikke fastlagt et maksimalbeløb eller en limit. Det har den fordel, at du også kan modtage større beløb uden, at du er nødt til at dele en regning.

Hvor finder jeg en oversigt over gennemførte transaktioner?

I Wirecard Checkout Portal ePOS-appen finder du under menupunktet »Payment Overview« under »Previous Transactions« en oversigt over dine transaktioner samt status og detaljer.

Kan jeg sende eller printe kvitteringer?

Du kan helt enkelt sende dine kunder en kvittering per e-mail eller printe den på en mobil eller stationær printer. E-mail kvitteringer er valgfri. Du kan tilsende dem i appen, hvis du indtaster kundens e-mail i slutningen af betalingsproceduren. Derudover kan du printe kvitteringer på en standardprinter.

Hvordan modtager jeg mine afregninger?

Wirecard sender dig hver uge en udførlig afregning per e-mail. Den indeholder alle gennemførte udbetalinger, tilbagebetalinger og annulleringer af beløb samt alle udgifter. Det er en god idé at gennemgå oversigten med det samme for at kunne indgive reklamation til vores kundesupport, hvis der er sket fejl. Hvis afregningen fra Wirecard indeholder minussaldo, beder vi dig udligne minusbeløbet. Bemærk i den sammenhæng også de generelle forretningsbetingelser.

Hvad skal jeg tage højde for af sikkerhedsgrunde i forbindelse med betalingen?

Vi anbefaler, at du altid gennemgår diverse oplysninger i forbindelse med kortbetaling:

  • Overensstemmelse med navnet på kortet og kortindehaverens ID.
  • At kortindehaveren har underskrevet kortet
  • At underskriften på kortet og displayet er identisk
  • Kortets gyldighed
  • At der ikke er tegn på manipulation i forbindelse med kortet

Hvis du er i tvivl om rigtigheden af mindst to af de ovenfor anførte punkter anbefaler vi, at du afviser kortbetaling.

Hvilke oplysninger bliver brugt i forbindelse med en transaktion?

Wirecard Checkout Portal ePOS registrerer udelukkende betalingsrelevant information med det formål at gennemføre en sikker, hurtig og fejlfri afvikling af alle transaktioner. Alle relevante oplysninger vil blive gemt anonymt og krypteret.

Hvordan kan jeg gennemføre en test-transaktion?

Fremgangsmåden er den samme som ved en rigtig transaktion. Til sidst trykker du på »Cancel« og ikke »Pay«.

Er bilagene fra Wirecard Checkout Portal ePOS en erstatning for en regning?

Bilagene, der udsendes til kunden med Wirecard Checkout Portal ePOS, er kun en bekræftelse af en vellykket betaling. De udgør ikke en erstatning for en regning, du stiller til SKAT.

Kan jeg annullere en betaling eller få refunderet en betaling?

Ja, du kan annullere eller kræve en betaling refunderet direkte i Wirecard Checkout Portal ePOS App.

Indenfor hvilket tidsrum kan jeg annullere en betaling?

Du kan annullere en betaling indtil kl. 12 samme dag, som du har modtaget betalingen. Hvis du først modtager betalingen efter kl. 12 kan du annullere den indtil kl. 12 (MEZ) den efterfølgende dag.

Eksempel 1: Du modtog betalingen tirsdag kl. 10. Du kan annullere betalingen samme dag indtil kl. 12 (altså den pågældende tirsdag).

Eksempel 2: Du modtog betalingen tirsdag kl. 15. Du kan annullere betalingen indtil kl. 12 den efterfølgende dag (i dette tilfælde om onsdagen).

Det er selvfølgelig gratis at annullere en betaling. Bemærk: Hvis du allerede har overskredet fristen for en annullering kan du i tilfælde af, at du vil imødekomme en kunde eller i tilfælde af tilbagekaldelse af et køb, betale beløbet tilbage. Denne proces påbegynder du også direkte i appen. Bemærk dog, at du i sådanne tilfælde ikke vil få returneret transaktionsgebyret.

Transaktionen varer meget længe. Hvordan kan det være?

Afhængigt af internethastigheden kan en transaktions varighed variere.

Kortet accepteres ikke. Hvordan kan det være?

Sikkerhedskontrollen var negativ og kortet accepteres derfor ikke.

Transaktionen afvises. Hvordan kan det være?

Hvis transaktioner afvises skyldes det som regel en mangelfuld internetforbindelse. Tjek internetforbindelsen på din smartphone eller tablet.

Kortet kan ikke læses. Hvad gør jeg?

Tjek at følgende forudsætninger er mødt: Kortet er gyldigt, du har downloadet alle opdateringer og bruger den aktuelle app-version. Hvis alle kriterier er opfyldt og kortet alligevel ikke kan læses kan det skyldes, at magnetstriben på kortet er ridset eller snavset. Prøv at se om det er tilfældet. Du kan fjerne snavs så godt du kan. Kort med ridser og andre lignende beskadigelser kan du ikke bruge fordi magnetfeltet ikke kan læses. I tilfælde af at kortet trods intakte magnetstriber ikke kan læses beder vi dig henvende dig til vores kundesupport.