FAQ

Sikkerhed

Hvordan kan jeg forebygge bedrageri?

Det kan forekomme, at nogle slutkunder forsøger sig med et bedrageriforsøg. Vi råder derfor altid til at have et overblik over dine transaktioner. Desuden er det en god idé at holde øje med, om der optræder noget påfaldende i bestillingsoversigten. Derfor anbefaler vi, at du kigger ind på dine transaktioner i vores Backend Portal dagligt.

Hvis du har behov for yderligere information om bedrageriforsøg, beder vi dig henvende dig til vores kundesupport.

Hvordan bidrager Wirecard Checkout Portalen til forebyggelse af bedrageri?

Med vores bedrageriafslørings-software (Wirecard Fraud Prevention Suite) er online betaling så sikkert som aldrig før. Dette program er altid tilgængeligt hos os. For en lille merpris modtager du premium-versionen. Den kontrollerer yderligere parametre og sørger for endnu mere sikkerhed i din onlineshop.

Hvad står PSD2 og 3D Secure 2 for?

Med det nye EU-betalingstjenestedirektiv PSD2 trådte strengere sikkerhedsstandarder for online-betalinger i kraft i september 2019. Direktivets mål er at gøre transaktioner i online-handlen mere sikre ved hjælp af en stærk kundeautentifikation (SCA).

Det betyder, at en online-kreditkortbetaling, der er i overensstemmelse med PSD2, ikke alene kræver, at data som kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre (CVC) skal foreligge, men også at køberen skal autentificere sig yderligere (f.eks. gennem fingeraftryk, en engangs-adgangskode eller ansigtsscanning). I den forbindelse skal der anmodes om to af de tre krævede SCA-faktorer for at godkende betalingen:

  • Noget, som kunden ved (adgangskode, PIN-kode osv.)
  • Noget, som kunden ejer (en mobiltelefon eller en token)
  • Noget, som kunden er (biometrisk kendetegn som f.eks. fingeraftryk o. lign.)

Som pionerer inden for SCA har Mastercard og Visa offentliggjort en ny version af autentifikationsprocessen 3D Secure. Takket være 3D Secure 2 vil du og dine kunder ikke alene få en bedre beskyttelse mod snyd, men også nyde godt af forskellige andre fordele. Mere udførlig information herom findes på https://www.wirecard.com/3d-secure-2/.

Hvad er en Chargeback?

Chargeback indebærer at kortindehaveren annullerer en betaling. Det foregår på den måde, at kortindehaveren gør indsigelser imod betalingen i sin bank. Herefter bliver beløbet trukket på forhandlerens konto igen plus et gebyr. Det sker for det meste, når kortindehaveren af forskellige grunde ikke er indforstået med betalingen. Som forhandler har du under visse forudsætninger mulighed for at modsige dig denne Chargeback. Hvis du oplever en Chargeback, så beder vi dig tage kontakt til support.de@checkoutportal.com.

For at mindske skader tilråder vi, at du dagligt kigger på din transaktionsoversigt for at se, om der er Chargebacks.