FAQ

Bezpieczeństwo

Jak mogę zapobiegać oszustwom?

W pojedynczych przypadkach może dojść do prób oszustwa przez klientów, dlatego wskazane jest zawsze posiadanie aktualnego przeglądu transakcji. Ponadto należy zwrócić uwagę na nietypowe zdarzenia podczas zamawiania. Należy więc codziennie sprawdzać swoje transakcje w udostępnionym przez nas portalu backendowym.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat zapobiegania oszustwom, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Jakie sposoby minimalizacji oszustw oferuje Wirecard Checkout Portal?

Nasze oprogramowanie do rozpoznawania oszustw (Wirecard Fraud Prevention Suite) sprawia, że płatność online jest tak bezpieczna jak nigdy dotąd. Program do rozpoznawania oszustw jest zawsze zawarty w naszej ofercie. Za niewielką dopłatą otrzymasz wersję premium. Wersja ta sprawdza dalsze parametry i zapewnia więcej bezpieczeństwa w Twoim sklepie internetowym.

Co oznaczają PSD2 i 3D Secure 2?

Wraz z nową dyrektywą UE PSD2 we wrześniu 2019 r. weszły w życie bardziej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa dla płatności internetowych: celem dyrektywy jest jeszcze większe zabezpieczenie transakcji w handlu internetowym poprzez silne uwierzytelnienie klienta (SCA).

Oznacza to, że zgodnie z PSD2 do płatności online kartą nie wystarczy jedynie numer karty, data ważności i kod zabezpieczający (CVC), ale konieczne jest dodatkowe uwierzytelnienie klienta (np. poprzez odcisk palca, jednorazowe hasło lub skanowanie twarzy). W związku z tym zatwierdzenie płatności wymaga weryfikacji dwóch lub trzech elementów SCA:

  • Coś, co jest znane klientowi (hasło, PIN itp.)
  • Coś, co posiada klient (telefon komórkowy lub token)
  • Coś, co charakteryzuje klienta (cecha biometryczna, jak np. odcisk palca)

Będąc pionierami w dziedzinie SCA, Mastercard i Visa opublikowały nową wersję procedury uwierzytelniania 3D Secure. 3D Secure 2 zapewnia Tobie oraz Twoim klientom nie tylko lepszą ochronę przed oszustwami, ale oferuje również wiele innych korzyści. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.wirecard.com/3d-secure-2/.

Co to jest chargeback?

Jako chargeback należy rozumieć zwrot środków  właścicielowi karty. Chodzi przy tym o sytuację, w której właściciel konta złoży sprzeciw w swoim banku. Następnie przedsiębiorca jest obciążany kwotą zwrotu plus opłatą. Taki przypadek ma miejsce najczęściej wtedy, gdy właściciel konta z różnych powodów nie zgadza się na obciążenie konta. Jako przedsiębiorca masz pod pewnymi warunkami możliwość sprzeciwienia się procedurze chargeback. Jeśli obciąża Cię procedura chargeback, skontaktuj się z naszym support.pl@checkoutportal.com.

Aby zmniejszyć szkodę, zaleca się codzienne sprawdzanie transakcji i procedur chargeback w udostępnionym przez nas portalu backendowym.