FAQ

Transakcja

Jak działa płatność kartą w ePOS Wirecard Checkout Portal?

Płatność kartą z ePOS Wirecard Checkout Portal jest nadzwyczaj łatwa i przebiega w trzech krokach:

1. Wprowadź kwotę płatności (opcjonalnie opis artykułu)
Określ kwotę w punkcie menu „New Payment” i wybierz przynależną stawkę procentową. Następnie kliknij na „Basket”, artykuły znajdują się teraz w wykazie płatności. Za pomocą funkcji „Quantity” można zmienić standardową ilość przyciskami +/-. Kwota łączna zmieni się odpowiednio. Jeżeli wprowadzisz opcjonalny opis artykułu, zostanie on zapisany jako informacja na dowodzie zapłaty oraz w szczegółach transakcji. Proszę zwrócić uwagę na minimalną kwotę w wysokości jednego euro. W przypadku różnych stawek VAT możesz wybrać stawkę podatkową (7% lub 19%) dla danego artykułu.

2. Połącz czytnik kart ze smartfonem lub tabletem i włóż / przeciągnij
Po uruchomieniu funkcji „Pay” system poprosi o połączenie czytnika kart ze smartfonem lub tabletem i przygotowanie ważnej karty. Połącz czytnik kart ePOS Wirecard Checkout Portal przez Bluetooth ze swoim smartfonem lub tabletem. Następnie włóż ważną kartę do czytnika kart (w przypadku kart debetowych) lub przesuń kartę przez szczelinę czytnika kart (w przypadku kart kredytowych).

3. Klient potwierdza płatność poprzez wprowadzenie numeru PIN lub podpis na wyświetlaczu
Po prawidłowym odczycie karty na ekranie pojawia są pole podpisu, na którym klient się podpisuje (w przypadku kart debetowych), albo klient zostaje poproszony o podanie numeru PIN (w przypadku kart kredytowych). Do podpisu można użyć specjalnego pisaka lub po prostu palca. Poprzez podpis bądź podanie numeru PIN klient potwierdza płatność. Po zapisaniu podpisu bądź numeru PIN zakończ płatność poprzez kliknięcie na funkcję „Pay”, po czym otrzymasz wykaz szczegółów płatności. Następnie możesz przesłać klientowi dowód zapłaty za pośrednictwem e-maila (proszę podać adres e-mail) dzięki funkcji „Send Details by Email”. Wskazówka: Dowód zapłaty zawiera wszystkie ważne szczegóły płatności. Dane klienta końcowego, np. numer konta klienta, są ze względów bezpieczeństwa pokazywane zaszyfrowane. Nasza wskazówka: Przetestuj proces płatności przed pierwszym użyciem z klientem.

Jakie karty są akceptowane przez ePOS Wirecard Checkout Portal?

Czytnik kart ePOS Wirecard Checkout Portal akceptuje krajowe i międzynarodowe karty debetowe (Maestro, V PAY) oraz wszystkie popularne karty kredytowe (Mastercard, Visa).

Czy za pośrednictwem ePOS Wirecard Checkout Portal mogę również przyjmować płatności gotówką?

Tak, jest to możliwe. Działa to w następujący sposób: Wprowadź kwotę płatności, wybierz odpowiednią stawkę podatkową i ewentualnie wprowadź opis. Kliknij na przycisk „Pay” i wybierz następnie opcję „Cash Payment”.

Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które mogę przyjąć?

Za pośrednictwem ePOS Wirecard Checkout Portal można przyjmować wszystkie płatności od jednego euro. Kwoty maksymalnej lub limitu nie ma. Zaletą jest to, że można przyjmować również wyższe kwoty bez potrzeby rozdzielania rachunku.

Gdzie mogę zobaczyć przeprowadzone transakcje?

W aplikacji ePOS Wirecard Checkout Portal w punkcie menu „Payment Overview” w sekcji „Previous Transactions” możesz zobaczyć swoje transakcje oraz ich status i szczegóły.

Czy mogę przesyłać lub drukować paragony?

Możesz po prostu przesłać paragon klientowi e-mailem lub wydrukować przy pomocy odpowiedniej (mobilnej lub stacjonarnej) drukarki. Paragony e-mailowe są opcjonalne i mogą być wysyłane w aplikacji poprzez wprowadzenia adresu e-mail klienta na końcu płatności. Poza tym paragony mogą być drukowane na standardowej drukarce.

Jak otrzymam swoje rozliczenie?

Wirecard przesyła co tydzień dokładne rozliczenie za pośrednictwem e-maila. Wiadomość zawiera wszystkie dokonane wypłaty, obciążenia zwrotne i storna zapisów należnych opłat i wydatków. Proszę sprawdzić jak najszybciej rozliczenie i w razie reklamacji zwrócić się bezzwłocznie do naszego działu obsługi klienta. Jeżeli rozliczenie sporządzone przez Wirecard wykazywałoby należne saldo ujemne, proszę wyrównać minus od razu po otrzymaniu rozliczenia. Proszę zwrócić uwagę w tym zakresie na Ogólne Warunki Handlowe.

Na co muszę zwrócić uwagę ze względów bezpieczeństwa przy płatności?

Zalecamy przeprowadzenie szeregu własnych dodatkowych kontroli podczas przyjmowania płatności kartą:

  • Zgodność nazwiska na karcie z dokumentem tożsamości właściciela karty
  • Obecność podpisu właściciela na karcie
  • Identyczny podpis właściciela karty na wyświetlaczu i tylnej stronie karty
  • Ważność karty
  • Czy karta posiada ślady manipulacji

Jeżeli masz wątpliwość co do prawidłowości przynajmniej dwóch z podanych punktów, odmów przyjęcia płatności kartą.

Jakie informacje są wykorzystywane do przeprowadzenia transakcji?

ePOS Wirecard Checkout Portal zapisuje wyłącznie informacje związane z płatnością, aby zapewnić bezpieczne, szybkie i bezbłędne przeprowadzanie wszystkich transakcji. Ważne dane są zapisywane w zanonimizowanej i zaszyfrowanej formie.

Jak mogę przeprowadzić testową transakcję?

Postępuj jak w przypadku prawdziwej transakcji i w ostatnim kroku transakcji aktywuj „Cancel” zamiast „Pay”.

Czy paragony ePOS Wirecard Checkout Portal zastępują fakturę?

Paragony, które mogą być wysyłane do klienta przy pomocy ePOS Wirecard Checkout Portal, są tylko potwierdzeniem dokonanych płatności. Nie zastępują faktury zgodnej z wymogami prawa skarbowego.

Czy mogę anulować płatność lub zwrócić kwotę?

Tak, każdą transakcję możesz anulować lub zwrócić bezpośrednio w aplikacji Wirecard Checkout Portal ePOS App.

Przez jaki okres czasu mogę anulować lub zwrócić płatność?

Płatność może być anulowana do godz. 12.00 tego samego dnia roboczego, w którym została przyjęta. Jeżeli płatność przyjęto po godz. 12.00, anulowanie jest możliwe do godz. 12.00 (CET) następnego dnia roboczego.

Przykład 1: Płatność przyjęto we wtorek o godz. 10.00. Anulowanie jest możliwe do godz. 12.00 tego samego dnia (w tym przypadku wtorku).

Przykład 2: Płatność przyjęto we wtorek o godz. 15.00. Anulowanie jest możliwe do godz. 12.00 następnego dnia (w tym przypadku środy).

Anulowanie jest oczywiście bezpłatne. Wskazówka: Jeżeli termin anulowania minął, możesz mimo to zwrócić klientowi zaksięgowane kwoty na zasadzie grzecznościowej lub przy zwrocie zakupu. Ten proces rozpoczynasz również bezpośrednio z aplikacji. Proszę zwrócić uwagę, że w tym przypadku opłaty za transakcję nie mogą jednak zostać zwrócone.

Transakcja trwa bardzo długo. Od czego może to zależeć?

Zależnie od prędkości Internetu czas trwania transakcji może być różny.

Karta nie jest przyjmowana. Od czego może to zależeć?

Kontrola bezpieczeństwa wypadła negatywnie i dlatego karta nie jest akceptowana.

Transakcje są odrzucane. Od czego może to zależeć?

Jeżeli transakcje są odrzucane, z reguły nie ma wystarczającego połączenia internetowego. Sprawdź połączenie z Internetem na swoim smartfonie lub tablecie.

Karta nie może zostać odczytana. Co mogę zrobić?

Sprawdź, czy spełnione są następujące warunki: jest to ważna karta, zostały pobrane wszystkie aktualizacje i używasz aktualnej wersji aplikacji. Jeżeli te kryteria są spełnione i karta mimo to nie może zostać odczytana, przyczyną może być porysowany lub zabrudzony pasek magnetyczny karty. Sprawdź kartę pod tym kątem. Spróbuj jak najlepiej usunąć zabrudzenia. W przypadku zarysowań lub innych uszkodzeń nie ma możliwości użycia karty, ponieważ pasek magnetyczny nie może zostać odczytany. Jeżeli mimo nienagannego stanu paska magnetycznego karta nie jest rozpoznawana, zwróć się do naszego działu obsługi klienta.