Polityka ochrony prywatności

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2019

 1. Informacje ogólne

  Firma Wirecard Card Solutions Ltd. („Wirecard”, „my”) oferuje swoim klientom produkty i usługi związane z realizacją elektronicznych transakcji płatniczych. Celem naszej działalności jest umożliwienie firmom i konsumentom na całym świecie bezpiecznego i płynnego przetwarzania transakcji elektronicznych. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych to jeden z najważniejszych aspektów działalności związanej z obsługą i przetwarzaniem płatności. Dlatego właśnie kładziemy szczególny nacisk na wysokie standardy ochrony danych.

  Firma Wirecard prowadzi niniejszą witrynę w zgodzie z postanowieniami europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 („RODO”) oraz wszelkimi innymi odnośnymi przepisami prawa o ochronie danych.

 2. Kontakt z nami

  Administratorem danych osobowych użytkownika jest spółka Wirecard Card Solutions Ltd., z siedzibą pod adresem: Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6JQ.

  W razie pytań dotyczących sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika lub chęci otrzymania kopii przechowywanych przez nas informacji na swój temat należy skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych. Korespondencję należy kierować na powyższy adres pocztowy lub adres e-mail: data.privacy[at]wirecard.com.

 3. Do czego służy niniejsza witryna?

  W niniejszej witrynie można znaleźć informacje na temat naszych produktów i usług związanych z elektronicznymi transakcjami płatniczymi. Celem naszej działalności jest umożliwienie firmom i konsumentom na całym świecie bezpieczne i płynne przetwarzanie transakcji elektronicznych. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych to jeden z najważniejszych aspektów działalności związanej z obsługą i przetwarzaniem płatności. Dlatego właśnie kładziemy szczególny nacisk na wysokie standardy ochrony danych.

  Za pośrednictwem tej witryny udostępniamy informacje na temat usług świadczonych przez firmę Wirecard oraz formularz kontaktowy.

 4. Pliki cookie

  Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na potrzeby jej rozpoznania. W firmie Wirecard wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj. Przede wszystkim korzystamy z tych plików cookie, które są niezbędne do działania witryny. Użytkownik nie może ich zablokować. Ponadto wykorzystujemy pliki cookie, które zwiększają funkcjonalność i wygodę korzystania z witryny (co opisano dokładniej w punkcie 5 poniżej), na przykład w celu ułatwienia przeglądania oraz w celu umożliwienia jej personalizacji. Użytkownik może wprowadzić swoje indywidualne ustawienia zgodnie z treścią punktu 5.4 „Informacje na temat narzędzi do analityki internetowej” lub skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby informowała go o przechowywanych plikach cookie, albo też tak, aby pliki cookie nie były przechowywane. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki internetowej. Chcielibyśmy jednak wyraźnie podkreślić, że niektóre elementy niniejszej witryny mogą nie działać prawidłowo po zablokowaniu plików cookie.

 5. Przetwarzanie danych osobowych i innych danych przez firmę Wirecard podczas odwiedzin naszej witryny
  1. Informacje, które zbieramy automatycznie podczas odwiedzin naszej witryny

   Podczas odwiedzin naszej witryny nie gromadzimy danych osobowych, ponieważ adres IP jest usuwany z procesu śledzenia.

  2. Informacje przekazywane świadomie podczas kontaktowania się z nami

   Na stronach swojej witryny udostępniamy formularz kontaktowy. Firma Wirecard będzie przechowywać w swoim systemie CRM (Customer Relationship Management) dane osobowe przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane te będą przez nas wykorzystywane:

   • do odpowiadania na pytania użytkowników;
   • w zanonimizowanej postaci do wspierania realizacji naszych wewnętrznych celów biznesowych, a mianowicie na potrzeby analizy danych, weryfikacji, opracowywania nowych produktów, poprawy widoczności w Internecie, doskonalenia naszych usług, wykrywania trendów związanych z użytkowaniem i ustalania skuteczności naszych kampanii reklamowych;
   • w celu zapobiegania nadużyciom lub oszustwom.

   Dane pozyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie zostaną przekazane stronom trzecim.

  3. Przekazywanie danych osobowych użytkownika

   Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy wyłącznie do ściśle określonych celów oraz w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia tych celów. Przekazanie danych może nastąpić wyłącznie (jeśli w ogóle) na podstawie wymogów ustawowych. Przekazanie danych władzom publicznym i organom administracyjnym odbywa się wyłącznie w oparciu o krajowe przepisy prawa lub na żądanie w ramach postępowania cywilnego i karnego w przypadkach nadużyć bądź oszustw. Przekazanie danych w innych celach – szczególnie w celu udostępnienia adresów – jest wykluczone.

  4. Informacje dotyczące narzędzi do analityki internetowej
   1. Google Tag Manager

    Niniejsza witryna firmy Wirecard wykorzystuje narzędzie Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie umożliwiające marketingowcom zarządzanie znacznikami stron internetowych za pomocą interfejsu. Samo narzędzie, które służy do wprowadzania znaczników, nie wykorzystuje plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie uruchamia opisane niżej inne znaczniki, które same mogą gromadzić dane zgodnie z tym, co opisano poniżej. Narzędzie Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do takich danych. Jeśli dezaktywacja została przeprowadzona na poziomie domeny lub plików cookie, obowiązuje ona dla wszystkich znaczników śledzenia wprowadzonych za pomocą narzędzia Google Tag Manager.

   2. Google Analytics

    Niniejsza witryna firmy Wirecard wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy internetowej od Google Inc., z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwia analizę sposobu korzystania ze strony. Informacje dostarczane przez pliki cookie (w tym adresy IP) są przesyłane i przechowywane na serwerze Google zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych. Na stronach niniejszej witryny rozwiązanie Google Analytics jest rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp ():”, tak aby gromadzenie adresów IP odbywało się anonimowo (tzw. maskowanie adresów IP). Oznacza to, że firma Google będzie usuwać/anonimizować adresy IP użytkowników z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w USA.

    Firma Google wykorzystuje informacje w naszym imieniu, aby ocenić sposób korzystania z niniejszej witryny firmy Wirecard, tworzyć raporty dotyczące aktywności na stronach witryny dla jej administratorów oraz świadczyć dodatkowe usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Ponadto firma Google może przekazywać takie dane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku korzystania z usług stron trzecich do analizowania tych danych. Firma Google nie będzie wiązać adresów IP z żadnymi innymi posiadanymi przez siebie informacjami.

    Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Jednak warto pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje witryny mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może uniemożliwić firmie Google gromadzenie i przetwarzanie plików cookie zawierających dane związane z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod tym odsyłaczem wtyczki do przeglądarki.

    Użytkownik może odmówić zgody na wykorzystanie narzędzia Google Analytics, klikając ten odsyłacz. W komputerze zapamiętana zostanie rezygnacja z plików cookie, co uniemożliwi w przyszłości gromadzenie danych podczas odwiedzin niniejszej witryny.

    Więcej informacji na temat warunków akceptacji usług firmy Google można znaleźć pod tym odsyłaczem. Więcej informacji na temat ochrony danych przez firmę Google można znaleźć pod tym odsyłaczem.

   3. Google AdWords

    Nasza witryna korzysta z tzw. śledzenia konwersji w oparciu o narzędzie Google AdWords. Google AdWords to oprogramowanie do umieszczania reklam online od firmy Google Inc. Kliknięcie reklamy zamieszczonej przez firmę Google spowoduje, że na Twoje urządzenie przesłany zostanie plik cookie śledzenia konwersji. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie zawierają danych osobowych, a zatem nie służą identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedzi określone witryny w ciągu 30 dni ważności pliku, oprogramowanie Google zarejestruje kliknięcie przez niego reklamy i przekierowanie go na naszą witrynę. Każdy klient korzystający z oprogramowania Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Informacje gromadzone za pośrednictwem pliku cookie służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów korzystających z oprogramowania AdWords, którzy zdecydowali się skorzystać ze śledzenia konwersji. W ten sposób klienci korzystający z oprogramowania Google AdWords mogą poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na ich witrynę. Jednak nie otrzymują oni informacji pozwalających na ustalenie tożsamości użytkowników.

    Użytkownik może wyłączyć przechowywanie plików cookie za pomocą opcji ustawień oprogramowania Google (ustawienia reklam) poprzez kliknięcie tego odsyłacza. Ponadto można skorzystać z opcji dezaktywacji dostępnych w ramach inicjatywy Network Advertising Initiative poprzez kliknięcie tego odsyłacza.

   4. Google Remarketing

    W ramach usług Google AdWords korzystamy także z funkcji remarketingu narzędzi Google Remarketing for Search i Google Display Network Remarketing. Wymienione raporty remarketingowe są wykorzystywane w ramach rozwiązania Google Analytics. Aby zablokować te procesy, należy kliknąć ten odsyłacz. Narzędzia Google Remarketing for Search i Google Display Network Remarketing umożliwiają wyświetlanie reklam dopasowanych do użytkownika w oparciu o fakt, że odwiedził on naszą witrynę, co spowodowało umieszczenie pliku cookie na jego komputerze. Plik cookie jest wykorzystywany jako potwierdzenie, że dana osoba odwiedziła tę stronę, więc należy wyświetlać jej reklamy związane z tą stroną. Pozwala nam to dostosować naszą działalność marketingową tak, aby lepiej odpowiadała ona potrzebom użytkowników, i wyświetlać wyłącznie te reklamy, które są dla nich istotne.

    Ponadto, w ramach rozwiązania Google Analytics, korzystamy z raportów Google Analytics Demographics. Są one wydobywane z sieci Google Display Network (pliki cookie podmiotów zewnętrznych). Pozyskiwane dane dotyczą wieku, zainteresowań i płci użytkowników. Są one wykorzystywane w ramach raportowania/analityki marketingowej.

   5. Etracker

    Niniejsza witryna Wirecard korzysta z usług firmy Etracker GmbH z siedzibą pod adresem: Erste Brunnenstr. 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com). Są to usługi związane z analityką internetową. Usługi te wykorzystują pliki cookie do przeprowadzania analizy statystycznej wykorzystania witryny Wirecard przez odwiedzających oraz wyświetlania treści i reklam na podstawie wykorzystania.

    Pozyskane w ten sposób dane są przetwarzane i przechowywane przez firmę Etracker na terenie Niemiec oraz podlegają ściśle niemieckim i europejskim przepisom oraz standardom ochrony danych. Potwierdzeniem tego są wyniki niezależnego audytu, na podstawie którego firma Etracker otrzymała pieczęć jakości w zakresie ochrony danych „ePrivacyseal”.

    Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Nasz interes w znaczeniu, jakie nadaje mu RODO (uzasadniony interes), wiąże się z optymalizacją naszej oferty online i naszej obecności w Internecie. Ponieważ ochrona prywatności odwiedzających nas osób jest dla nas sprawą najwyższej wagi, stosujemy na możliwie najwcześniejszym etapie anonimizację lub pseudonimizację danych, które mogą być powiązane z konkretnymi osobami, takich jak adresy IP oraz identyfikatory urządzeń. Dalsze wykorzystanie, połączenie z innymi danymi firmy Etracker lub przekazanie podmiotom zewnętrznym jest wykluczone.

    Aby uniemożliwić firmie Etracker gromadzenie danych za pośrednictwem niniejszej witryny firmy Wirecard, należy skorzystać z poniższego odsyłacza: wycofanie zgody dla firmy Etracker.

   6. Crazy Egg

    Crazy Egg Analytics używa plików cookie pierwszej kategorii w celu określenia, czy jesteś powracającym, czy też nowym użytkownikiem strony internetowej https://www.wirecard.com. Domyślny czas użytkowania plików cookie wynosi 5 lat. Możesz zmienić ustawienie, wstawiając globalną zmienną JavaScript. Odpowiednia instrukcja jest dostępna na stronie internetowej https://www.crazyegg.com/opt-out

    Crazy Eggs Analytics służy do zbierania standardowych informacji przechowywanych w protokołach internetowych w celu śledzenia następujących informacji o zachowaniach odwiedzających: informacje o przeglądarce, informacje o systemie operacyjnym, informacje o urządzeniach przenośnych (np. identyfikator urządzenia, mobilny system operacyjny itp.), adres IP (zapisany w formie anonimowej), przeglądana strona, położenie geograficzne, godzina wizyty (dzień, tydzień i czas trwania), nowy lub powracający użytkownik.

    Informacje zebrane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane do Crazy Egg. Informacje te są wykorzystywane przez firmę Wirecard do generowania raportów statystycznych na temat aktywności strony internetowej oraz do poprawy komfortu użytkowania.

    Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Crazy Egg można znaleźć na stronie internetowej https://www.crazyegg.com/privacy. Jeśli nie zgadzasz się na zbieranie danych przez Crazy Egg Analytics, możesz odmówić dostępu na stronie internetowej https://www.crazyegg.com/opt-out. Pamiętaj, że odmowa dotyczy tylko bieżącej przeglądarki internetowej i komputera, na którym została zadeklarowana odmowa. Jeśli podczas ponownej wizyty na stronie internetowej https://www.wirecard.com skorzystasz z innej przeglądarki lub innego komputera, musisz również ustawić opcję odmowy dla tej przeglądarki lub tego komputera za pomocą powyższego łącza.

    Crazy Egg ma prawo do udostępniania zebranych danych innym firmom oraz osobom, które są niezbędne do realizacji technicznych aspektów usługi oraz do ujawnienia danych użytkownika zgodnie z przyjętymi przez firmę zasadami ochrony prywatności.

 6. Międzynarodowy transfer danych

  Firma Wirecard przekazuje dane osobowe użytkowników partnerom biznesowym, usługodawcom i innym oddziałom Wirecard prowadzącym działalność poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeśli jednak dane osobowe są przetwarzane poza EOG, stosujemy odpowiednie środki mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony.

 7. Zachowanie danych

  Dane osobowe użytkowników są przechowywane tak długo, jak to konieczne z punktu widzenia realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz zgodnie z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania – w szczególności przepisami podatkowymi i księgowymi.

 8. Bezpieczeństwo danych

  Podjęliśmy odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, sfałszowaniem lub ujawnieniem nieupoważnionym stronom trzecim. Firma Wirecard używa zapór internetowych w celu zapobiegania przypadkom nieautoryzowanego dostępu do serwerów. Serwery znajdują się w bezpiecznym miejscu na terenie Niemiec. Dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy. Wszystkie osoby zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązane do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony informacji oraz poufności danych osobowych.

 9. Prawa podmiotów danych

  W myśl postanowień RODO osoby odwiedzające witrynę jako podmioty danych mają określone prawa, w szczególności prawo do dostępu, korekty, aktualizacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

  Użytkownik może skorzystać z któregoś z tych praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem data.privacy[at]wirecard.com.

  Użytkownik może zwrócić się do nas o zatrzymanie przetwarzania, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie swoich danych osobowych. Aby skorzystać z któregoś z tych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem data.privacy[at]wirecard.com.

  Na podobnej zasadzie: użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na to, aby jego dane osobowe były gromadzone i przetwarzane. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesów przetwarzania, które były realizowane przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w oparciu o ważną podstawę prawną inną niż jego zgoda.

  Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do urzędu ds. ochrony danych na to, w jaki sposób jego dane osobowe są przez nas gromadzone i wykorzystywane. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z nami pod powyższym adresem e-mail.

  Z naszym inspektorem ds. ochrony danych można kontaktować się pod adresem data.privacy[at]wirecard.com.