FAQ

Bezpečnosť

Ako môžem predchádzať podvodom?

Zriedkavo dochádza zo strany koncového zákazníka k pokusom o podvod. Preto vám odporúčame mať vždy aktuálny prehľad o transakciách. Okrem toho si všímajte nápadné veci už pri objednávke. Každý deň preto skontrolujte vaše transakcie cez náš backendový portál, ktorý je vám k dispozícii.

Ak potrebujete ďalšie informácie ako predchádzať podvodom, obráťte sa, prosím, na našu zákaznícku podporu.

Čo ponúka Wirecard Checkout Portal na minimalizáciu podvodov?

Náš softvér na rozpoznávanie podvodov (Wirecard Fraud Prevention Suite) robí online platby také bezpečné ako nikdy predtým. Program na rozpoznávanie podvodov je stále zaradený do našej ponuky. Za malý doplatok môžete dostať jeho prémiovú verziu. Táto preveruje ešte viacej parametrov a stará sa o väčšiu bezpečnosť vo vašom e-shope.

Čo znamenajú PSD2 a 3D Secure 2?

S novou smernicou EÚ o platobných službách na vnútornom trhu PSD2 nadobudli od septembra 2019 platnosť prísnejšie bezpečnostné predpisy pre online platby: Cieľom smernice je zvýšenie bezpečnosti transakcií pri online obchodovaní vďaka silnej autentifikácii zákazníka (SCA).

To znamená, že pre jednu online platbu kreditnou kartou v súlade s PSD2 nestačia len údaje ako číslo karty, dátum platnosti a bezpečnostný kód (CVC), ale kupujúci sa musí autentifikovať aj iným spôsobom (napr. odtlačkom prsta, jednorazovým heslom alebo skenom tváre). V rámci autentifikácie sa na schválenie platby musia overiť dva alebo tri požadované SCA faktory:

  • niečo, čo zákazník vie (heslo, PIN atď.),
  • niečo, čo zákazník vlastní (mobilný telefón alebo token,
  • niečo, čo je súčasťou zákazníka (biometrický údaj ako napr. odtlačok prsta a pod.).

Ako priekopníci v oblasti SCA zverejnili Mastercard a Visa novú verziu procesu autentifikácie 3D Secure. Vďaka 3D Secure 2 nebudú vaši zákazníci len lepšie chránení pred podvodmi, ale budú mať osoh aj z mnohých ďalších výhod. Podrobné informácie o nich nájdete na stránke https://www.wirecard.com/3d-secure-2/.

Čo je Chargeback?

Chargeback znamená, že banka transakčnú sumu vezme späť a pripíše naspäť na účet držiteľa karty. Pritom sa jedná o postup, pri ktorom držiteľ karty vo svojej banke podá námietku. Následne je obchodník zaťažený chargebackom vrátane poplatku. Takéto prípady sa vyskytujú väčšinou vtedy, ak držiteľ karty z rôznych dôvodov nesúhlasí so stiahnutou sumou. Ako obchodník máte za určitých podmienok možnosť podať proti chargebacku námietku. Ak by sa vás týkal chargeback, obráťte sa, prosím, na support.en@checkoutportal.com.

Kvôli minimalizácii škôd vám odporúčame každý deň kontrolovať transakcie a chargeback v našom backendovom portáli, ktorý je vám k dispozícii.