FAQ

Transakcia

Ako funguje platba kartou na Wirecard Checkout Portal ePOS?

Platba kartou cez Wirecard Checkout Portal ePOS je veľmi jednoduchá a prebieha v troch krokoch:

1. Vložte sumu na zaplatenie (alebo alternatívne popis položky)
V bode menu „New Payment“ zaregistrujte sumu a zvoľte príslušnú daňovú sadzbu. Potom kliknite na „Basket“, položky v ňom sa teraz nachádzajú v prehľade o platbe. Cez tlačidlo „Quantity“ môžete štandardné množstvo meniť pomocou +/- . Celková suma sa automaticky zmení. Ak pridáte voliteľný popis položky, uloží sa táto infomácia na platobnom doklade, ako aj v detailoch o transakcii. Nezabudnite, že minimálna suma je jedno euro. Pri variabilných sadzbách DPH môžete daňovú sadzbu zvoliť pre príslušnú položku.

2. Spojte čítačku kariet so smartfónom alebo tabletom a zastrčte/pretiahnite kartu
Po stlačení funkcie „Pay“, dostanete výzvu spojiť čítačku kariet s vašim smartfónom alebo tabletom a pripraviť si platnú kartu. Spojte čítačku kariet Wirecard Checkout Portal ePOS cez bluetooth s vašim smartfónom alebo tabletom. Potom zastrčte platnú kartu do čítačky kariet (pri debetných kartách) alebo pretiahnite kartu cez štrbinu čítačky kariet (pri kreditných kartách).

3. Zákazník potvrdí platbu pomocou PIN alebo podpisom na displeji
Po úspešnom načítaní karty sa na obrazovke objaví pole pre podpis, do ktorého sa zákazník podpíše (pri debetných kartách), alebo dostane výzvu vložiť PIN (pri kreditných kartách). Na podpis môžete použiť špeciálne pero alebo jednoducho prst. Podpisom, resp. vložením PIN zákazník potvrdí platbu. Po prijatí podpisu, resp. PIN, ukončíte platbu kliknutím na funkciu „Pay“ a dostanete prehľad detailov k platbe. Následne môžete zaslať zákazníkovi platobný doklad e-mailom (prosím vložte e-mailovú adresu) pomocou funkcie „Send Details by Email“. Upozornenie: Platobný doklad obsahuje všetky dôležité detaily platby. Údaje o koncovom zákazníkovi, ako napr. číslo účtu koncového zákazníka sa kvôli ochrane osobných údajov zobrazia zakódované. Tip pre vás: Vyskúšajte si najskôr celý postup platby sami pred tým, než ho použijete u zákazníka.

Ktoré karty akceptuje Wirecard Checkout Portal ePOS?

Čítačka kariet Wirecard Checkout Portal ePOS akceptuje národné a medzinárodné EC karty (Maestro, V PAY), ako aj všetky bežné kreditné karty (Mastercard, Visa).

Môžem pomocou Wirecard Checkout Portal ePOS akceptovať aj platby v hotovosti?

Áno, je to možné. Funguje to takto: Vložte sumu na zaplatenie, vyberte k nej príslušnú daňovú sadzbu a prípadne doplňte popisom položky. Ťuknite na tlačidlo „Pay“ a zvoľte možnosť „Cash Payment“.

Aké sú maximálne a minimálne sumy, ktoré môžem akceptovať?

Pomocou Wirecard Checkout Portal ePOS môžete akceptovať všetky platby od jedného eura. Pre maximálnu sumu neexistuje hranica. Z toho vyplýva výhoda, že môžete prijať aj vyššie sumy bez toho, aby ste ich museli rozdeliť do viacero faktúr.

Kde si môžem prezrieť moje realizované transakcie?

V aplikácii Wirecard Checkout Portal ePOS si môžete pod bodom menu „Payment Overview“ v rubrike „Previous Transactions“ prezrieť vaše transakcie, ako aj stav a detaily.

Môžem platobné doklady posielať alebo tlačiť?

Vašim zákazníkom môžete doklad jednoducho zasielať e-mailom alebo vytlačiť pomocou (mobilnej alebo stolnej) tlačiarne. Doklady zasielané e-mailom sú voliteľné a môžete ich zaslať v rámci aplikácii po zadaní zákazníkovej e-mailovej adresy na konci platby. Okrem toho môžete doklady vytlačiť na štandardnej tlačiarni.

Ako dostanem vyúčtovanie?

Wirecard vám každý týždeň zašle detailné vyúčtovanie e-mailom. Obsahuje všetky realizované vyplácania, spätné zaúčtovania a odúčtovania splatných poplatkov a výdavkov. Skontrolujte si, prosím, čo najskôr vyúčtovanie a v prípade reklamácií sa obráťte na našu zákaznícku podporu. Ak by vo vyúčtovaní, ktoré vystaví Wirecard, bolo mínusové splatné saldo, potom ho okamžite po prijatí vyúčtovania zaplaťte. Dodržte, prosím, v takomto prípade VOP.

Na čo mám z bezpečnostných dôvodov pri platbe dbať?

Odporúčame vám pri prijímaní platieb kartou urobiť vždy rad dodatočných kontrol:

  • Zhoda mena na karte s menom na identifikačnom dokumente držiteľa karty.
  • Na karte musí byť podpis držiteľa karty
  • Rovnaký podpis držiteľa karty na displeji a na zadnej strane karty
  • Platnosť karty
  • Nie sú na karte stopy po manipulácii?

Ak pochybujete o korektnosti minimálne dvoch hore uvedených údajov, mali by ste platbu kartou v každom prípade odmietnuť.

Ktoré informácie sa používajú na realizáciu transakcií?

Wirecard Checkout Portal ePOS zaznamenáva výlučne údaje dôležité pre realizáciu platby, aby zabezpečil bezpečné, rýchle a bezchybné vykonanie všetkých transakcií. Dôležité údaje sa uložia do pamäti v anonymizovanej a zašifrovanej podobe.

Ako môžem urobiť testovú transakciu?

Postupujte rovnako ako pri skutočnej transakcii a pri poslednom kroku v nej použite „Cancel“ namiesto „Pay“.

Sú doklady z Wirecard Checkout Portal ePOS náhradou za faktúru?

Doklady, ktoré sa pomocou Wirecard Checkout Portal ePOS dajú zaslať zákazníkovi, sú len potvrdením o vykonanej platbe. Nie sú však nijakou náhradou za faktúry v podobe požadovanej finančnou správou.

Môžem platbu stornovať alebo sumu mnou zaslanú vrátiť naspäť?

Áno, každú transakciu môžete priamo v aplikácii Wirecard Checkout Portal ePOS App stornovať alebo vrátiť.

Do akej lehoty môžem platbu stornovať?

Platbu môžete stornovať do 12.00 hodiny rovnakého dňa, v ktorom ste platbu prijali. Ak ste platbu prijali po 12.00 hodine, potom ju môžete stornovať až do nasledujúceho pracovného dňa 12.00 hod SEČ.

Príklad 1: Platbu ste prijali v utorok o 10.00 hodine. Stornovať ju môžete do 12.00 hodiny rovnakého dňa (v tomto prípade je to utorok).

Príklad 2: Platbu ste prijali v utorok o 15.00 hodine. Stornovať ju môžete do 12.00 hodiny nasledujúceho dňa (v tomto prípade je to streda).

Storno je pre vás samozrejme bezplatné. Upozornenie: Ak lehota na stornovanie uplynula, môžete vašim zákazníkom v kulantných prípadoch alebo pri vrátení plnenia nákupu aj tak vrátiť odúčtované zaplatené sumy. Tento proces realizujete tiež priamo z aplikácie. Prosím, zoberte na vedomie, že transakčné poplatky v tomto prípade nie je možné vrátiť.

Transakcia trvá príliš dlho. Prečo to tak je?

V závislosti od rýchlosti internetu sa mení aj dĺžka transakcie.

Karta nebola akceptovaná. Prečo to tak je?

Bezpečnostná kontrola mala negatívny výsledok a karta preto nebola akceptovaná.

Transakcie sú odmietané. Prečo to tak je?

Ak sú transakcie odmietané, spravidla nie je k dispozícii dostačujúce internetové spojenie. Prosím, preverte vaše pripojenie na internet na smartfóne alebo na tablete.

Karta sa nedá prečítať. Čo mám robiť?

Skontrolujte, či sú splnené nasledujúce predpoklady: Je to platná karta, stiahli ste si všetky aktualizácie a používate najaktuálnejšiu verziu aplikácie. Ak sú tieto kritériá splnené a kartu aj tak nemožno prečítať, môže byť problém v magnetickom prúžku na karte, ktorý je poškrabaný alebo znečistený. Skontrolujte, prosím, stav karty. Pokúste sa nečistoty odstrániť v čo najväčšej možnej miere. Pri škrabancoch alebo inom druhu poškodenia už nie je možné kartu použiť, pretože nie je možné čítať magnetický pásik. Ak karta napriek bezchybnému stavu magnetického prúžku nie je rozpoznaná, obráťte sa, prosím, na našu zákaznícku podporu.