FAQ

Konto a registrácia

Ako prebieha registrácia?

Popis, ako prebieha registračný proces pomocou konfigurátora na našom Wirecard Checkout Portal, nájdete

Aké dokumenty potrebujem na prihlásenie?

Ponúkame vám najrýchlejšiu integráciu a jednoduché, plne funkčné zapojenie do systému. Na otvorenie zákazníckeho konta potrebujeme od vás iba platný doklad o ohlásení živnosti alebo výpis z obchodného registra (ak ho máte k dispozícii). Okrem toho platnú, dobre čitateľnú kópiu občianskeho preukazu a doklad o trvalej adrese, ktorý má formu faktúry za elektrinu, vodu alebo telefón v prípade, ak by na občianskom preukaze nebola viditeľná adresa.

Všetky tieto dokumenty nám môžete nahrať na server v digitálnej forme.

Ako môžem vynulovať moje heslo?

Ak by ste zabudli vaše heslo, kliknite prosím na „Forgot password“ v dolnej časti prihlasovacieho formulára na https://dashboard.checkoutportal.com/en_GB/login.

Ako môžem robiť zmeny?

Ak chcete zmeniť údaje o svojom podniku/o vás ako obchodníkovi, môžete to jednoducho urobiť vo vašom obchodníckom konte.

Ak by ste chceli niečo zmeniť ohľadom spôsobov platby alebo mien, obráťte sa prosím na našu zákaznícku podporu.

Čo mám robiť, ak webová stránka Checkout Portal nefunguje správne?

Ak webová stránka Checkout Portal nefunguje alebo sa nezobrazuje správne, vymažte, prosím, pamäť vášho prehliadača cache. Pri väčšine prehliadačov sa to robí súčasným stlačením tlačidiel Shift + Ctrl + Del. Potom postupujte podľa menu prehliadača. Ďalšia možnosť je prechod na alternatívny prehliadač ako Firefox alebo Chrome.

Ktoré obchodné systémy sú podporované?

Podporujeme všetky bežné obchodné systémy a k dispozícii dávame príslušné pluginy.

Môžete si ich stiahnuť zdarma z Obchodné systémy.