FAQ

Prehľad

Čo je Wirecard Checkout Portal POS?

Pre obchodníkov so stacionárnym obchodom ponúka Checkout Portal by Wirecard v spolupráci s našou dcérskou firmou Wirecard Retail Services GmbH riešenia šité na mieru pre kartové EC terminály. Profitujte z mimoriadne atraktívnych podmienok, ktoré sú prispôsobené vašej brandži a vašim osobným potrebám. Stacionárne terminály spojené s pokladňou, prenosné zariadenia s pevným pripojením na pokladňu alebo bez neho pre vonkajšie priestory, ako aj mobilné terminály na cesty.

Za čo platím autorizačný poplatok pri platbe s PIN?

Záujmové združenie Deutsche Kreditwirtschaft účtuje za platby realizované ako electronic cash, tzn. pri transakciách pomocou EC karty spojenej s vložením PIN tzv. autorizačné poplatky. V rámci autorizácie sa okrem iného preveruje, či sa jedná o platnú kartu a či limit na karte ešte stačí na pokrytie plánovanej transakcie. Po autorizácii dostanete ako obchodník platobnú garanciu a nehrozí vám riziko výpadku platby.

Aký je rozdiel medzi platobným procesom EC cash (PIN) a platbou typu elektronického ťarchopisu?

Pri platbe s PIN získavate istotu platby. Pri platbách elektronickým ťarchopisom, pri ktorej zákazník svojmu obchodníkovi podpisom na zadnej strane dokladu povoľuje stiahnuť si peniaze z jeho konta, nemáte istotu platby, pretože sa nevykonáva nijaká kontrola bonity na konte držiteľa karty.

Všetky terminály dodávame kvôli vašej bezpečnosti štandardne s nastavením „EC-Cash od 0,00 EUR“.

Ak si želáte vykonanie platby pomocou elektronického dlhopisu, potom nás, prosím, oslovte.

Čo sa stane, ak môj obchod predám alebo ho prevezme niekto iný?

Ak predložíte doklad o zrušení podnikateľskej činnosti, ponúkneme vám možnosť zrušiť vašu zmluvu s výpovednou lehotou 3 mesiace od konca mesiaca. Oslovte, prosím, náš tím predajcov kvôli „Právu na mimoriadnu výpoveď zmluvy“. Ak by vašu zmluvu preberal váš možný nástupca, ukončíme zmluvu predčasne.

Čo si musím zvlášť všimnúť v súvislosti s mojou bankou/mojím kontom?

Na príjem elektronických platieb na vašom konte potrebujete písomnú dohodu o vykonávaní bezhotovostného platobného styku s vašou domovskou bankou (zmluva o prenose dát alebo dohoda DTA). Len potom môže poskytovateľ technických sieťových služieb doručiť elektronický obrat a pripísať ho na vaše konto. Pritom sa v jednom kroku prenesú peniaze z konta koncového zákazníka priamo na vaše obchodné konto. Za to zaplatíte vašej banke poštové poplatky za každý prevod (priamy klíring).

Alternatívne vám ponúkame centrálny klíring. Centrálny klíring je jednoduché a úsporné riešenie pre dobropisy z debetných kariet na vašom konte. Jednotlivé účtovné položky z uzávierky sa tu zlúčia a dobropisujú sumárne. Náš tím predaja vám k tomu poskytne podrobné informácie.

Ako dostanem dobropisy k obratom z electronic cash/debetných kariet?

Môžete si zvoliť, či chcete dobropisy k obratom z debetných kariet dostávať ako priamy klíring z vašej domovskej banky. Na to potrebujete príslušnú dohodu (pozri otázku 5).

Alternatívne vám ponúkame možnosť centrálneho klíringu. Náš tím predajcov vás po dokončení žiadosti o terminál bude v tejto veci kontaktovať a poskytne vám podrobné rady. Aby terminál mohol ďalej posielať údaje o platobnom styku, musíte pravidelne (minimálne raz za 7 dní) robiť na termináli uzávierku. Štandardne je na všetkých termináloch nastavený priamy klíring.

Čo je zahrnuté v mesačnom poplatku?

Náš mesačný poplatok zahŕňa prenájom terminálu pre EC karty, ako aj servisný paušál, poskytovanie technických sieťových služieb a horúcu linku fungujúcu 24 hodín denne 7 dní v týždni. Rovnako je v poplatku zahrnutá údržba. V prípade poruchy, ktorú nevieme odstrániť cez našu horúcu linku pomocou údržby na diaľku, dostane v prípade prípadu v záruke zariadenie na výmenu.

S akými dodatočnými nákladmi musím rátať?

Za nastavenie a zaslanie vášho terminálu platíte jednorazový paušál 19,00 eur.

Okrem toho platíte pri využívaní platobného EC procesu založeného na PIN autorizačný poplatok záujmovému združeniu Deutschen Kreditwirtschaft vo výške 0,20 % obratu (bez DPH) plus servisný poplatok 0,1 centu za transakciu (povinná DPH).

Rád by som sa osobne poradil. Na koho sa môžem obrátiť?

Radi vám poradíme ohľadne bežných aj inovatívnych spôsobov platieb na POS, ako aj nutného hardvéru:

  • Po. až štv. od 9 do 17 hod, pi od 9 do 16 hod.
  • Servisná linka: 0800 – 1111 227
  • E-mail: retail.cop@wirecard.com