FAQ

Prihlásenie

Ako sa prihlasuje?

Tak noví, ako aj starí zákazníci Checkout Portal môžu od nás získať terminál na EC karty. Po zaslaní nášho kontaktného formuláru sa s vami spojí náš tím predajcov a dohodne s vami ďalšie detaily o zmluve, klíringu a potrebných dokumentoch.

Ako urobím objednávku?

Objednávanie prebieha nasledovne: Nájdite si terminál a zašlite kontaktný formulár. Náš tím predajcov sa následne s vami čo najskôr spojí, aby ste sa dohodli na ďalších detailoch k zmluve. Akonáhle dostaneme doručenú vašu podpísanú zmluvu, zašleme vám zariadenie.

Kedy dodáte zariadenie?

Štandardne dodávame zariadenia výlučne v rámci územia Nemecka. Ak chcete naše zariadenia používať aj v zahraničí, radi vám poradíme. Dodávku realizujeme do 2 dní od doručenia všetkých požadovaných podkladov, najneskôr však v termíne, ktorý si vy sami želáte.

Ako zaplatím za môj EC terminál a mesačné faktúry?

Platby sa vykonávajú formou ťarchopisu a zriaďovací poplatok musíte zaplatiť po zaslaní terminálu. Poplatok za mesačný prenájom si sťahujeme vždy 6 pracovných dní po zaslaní faktúry. Transakcie a autorizačné poplatky voči Deutsche Kreditwirtschaft (záujmové združenie nemeckého úverového sektoru) účtujeme za uplynulý mesiac spolu s prenájmom.

Aké podklady potrebujem na uzavretie zmluvy o terminále?

Na uzavretie servisnej zmluvy k terminálu a na identifikáciu oprávneného zástupcu podniku potrebujeme nasledujúce podklady:

  • kópiu ohlásenia živnosti
  • kópiu občianskeho preukazu
  • klíringovú dohodu v centrálnom klíringu
  • formulár podľa zákona proti praniu špinavých peňazí
  • zmluvu o termináli a službách
Ktorý klíringový postup je pre mňa najvhodnejší?

Štandardne sú terminály nastavené na priamy klíring. Náš tím predajcov vás po dokončení žiadosti o terminál bude v tejto veci kontaktovať a dá vám podrobné rady.

Ako dostanem vyúčtovanie?

Vyúčtovanie obratov z debetných karát sa uskutočňuje prostredníctvom faktúry, ktorú dostanete vždy začiatkom mesiaca. Obraty z transakcií kreditným kartami sa vyplácajú a vyúčtujú na týždennej báze.

Ako rýchlo môžem začať, ak sa dnes prihlásim?

Terminál vám zašleme, akonáhle nám doručia všetky podklady od vás. Na základe dohodnutého rozsahu funkcií dostanete nakonfigurovanú a preskúšanú čítačku kariet. Prvé uvedenie do prevádzky zabezpečí naše technická horúca linka. Potom môžete hneď prijímať platby debetnou kartou. Zapnutie funkcie kreditných kariet trvá spravidla tri až štyri týždne  po prijatí dokumentov v našej banke.