FAQ

Vyúčtovanie a vyplácanie

Kde si môžem prezrieť moje transakcie?

Vaše transakcie si môžete zobraziť a spracovať na backendovom portáli, ktorý vám dávame k dispozícii. Všetky platobné operácie sa overujú v reálnom čase a máte ich okamžite k dispozícii. Na náš backendový portál sa dostanete stlačením tlačidla „TRANSACTION SEARCH“ vo vašom obchodníckom účte. Prístupové údaje dostanete v osobitnom e-maili krátko po spustení služby pre vás.

Ako sa robí vyúčtovanie?

Na každý spôsob platby a menu vám dávame k dispozícii osobitné vyúčtovanie.

Ak by ste napríklad s vašim obchodom prepojili Mastercard/Visa a Online Bank Transfer. (Klarna), potom dostanete vyúčtovanie pre Mastercard/Visa, ako aj ďalšie vyúčtovanie pre váš obrat v rámci Online Bank Transfer. Prosím nezabudnite, že v rámci vyúčtovania nie sú uvedené jednotlivé transakcie. Tieto nájdete na našom backendovom portáli, ktorý máte k dispozícii.

Ako sa realizuje vyplácanie?

Pri týždennom vyplácaní sa vyúčtovanie a výplata robia v týždni nasledujúcom po týždni so zrealizovaným obratom.

Ak je dohodnuté mesačné vyplácanie, potom sa vyúčtovanie a vyplácanie robia v prvom týždni nasledujúceho mesiaca.

Okrem toho máte k dispozícii prehľad o vyplácaní (Balance Note). Prehľad o vyplácaní dostanete, akonáhle sa za mesiac urobili tri vyplácania, a to nezávisle od toho, či sa jedná o týždenný alebo mesačný interval vyplácania

Čo sa skrýva za disážiovým a transakčným poplatkom?

Disážio je percentuálny poplatok príslušného inštitútu realizujúceho platbu (napr. banky, kreditný inštitút) a vypočítava sa podľa urobeného obratu. Transakčný poplatok si účtuje realizátor platby po technickej stránke za každú vykonanú úspešnú aj neúspešnú transakciu.

Prehľad poplatkov nájdete v konfigurátore a tiež vo vašom obchodníckom účte.

Čo je rezerva a kedy sa vypláca?

Pri každej transakcii kreditnou kartou alebo transakcii SEPA sa zadržuje bezpečnostná rezerva vo výške 5 % pri kreditných kartách a 10 % pri SEPA. Táto sa vám v plnej sume ako obchodníkovi vypláca zvyčajne po 180 dňoch (pri kreditnej karte), resp. po 90 dňoch (pri SEPA). Pomocou služby „No Reserve“, ktorú si môžete doobjednať ako opciu, sa táto rezerva zníži na 0 %. Prosím, všimnite si však, že sa potom v dôsledku nášho zvýšeného rizika, mení interval vyplácania na mesačný a príslušným spôsobom upravíme aj vaše poplatky.