Pravidlá ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia dňa 06.09.2019

 1. Všeobecné

  Spoločnosť Wirecard Card Solutions Ltd, (ďalej len „Wirecard“, „my“) ponúka svojim zákazníkom produkty a služby týkajúce sa elektronických platobných transakcií. Cieľom je umožniť spoločnostiam a spotrebiteľom na celom svete bezpečné a plynulé spracovávanie elektronických transakcií. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov je jedným z najdôležitejších aspektov v súvislosti so zaobchádzaním a spracovaním platieb. Preto kladieme osobitný dôraz na vysoké normy ochrany údajov.

  Spoločnosť Wirecard prevádzkuje túto webovú lokalitu v súlade s ustanoveniami Európskeho nariadenia o všeobecnej ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a všetkých ostatných ustanovení s významom v oblasti zákona o ochrane údajov.

 2. Kontaktujte nás

  Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Wirecard Card Solutions Ltd., Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6JQ.

  Ak máte nejaké otázky o tom, ako zhromažďujeme, uchovávame a používame vaše osobné informácie alebo by ste chceli kópiu informácií, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte našu zodpovednú osobu. Môžete buď napísať na vyššie uvedenú adresu alebo poslať e-mail na adresu: data.privacy[at]wirecard.com.

 3. O čom je táto webová lokalita?

  Na tejto webovej lokalite nájdete informácie o našich produktoch a službách súvisiacich s elektronickými platobnými transakciami. Cieľom je umožniť spoločnostiam a spotrebiteľom na celom svete bezpečné a plynulé spracovávanie elektronických transakcií. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov je jedným z najdôležitejších aspektov v súvislosti so zaobchádzaním a spracovaním platieb. Preto kladieme osobitný dôraz na vysoké normy ochrany údajov.

  Na tejto webovej lokalite sprístupňujeme informácie o službách, ktoré poskytuje spoločnosť Wirecard, ako aj kontaktný formulár.

 4. Súbory cookie

  Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené lokálne vo vyrovnávacej pamäti vášho internetového prehliadača, aby ho mohli rozpoznať. Spoločnosť Wirecard používa rôzne typy súborov cookie a ďalšie informácie o týchto súboroch cookie nájdete tu. Vo všeobecnosti používame súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na prevádzkovanie webovej lokality a nemôžete sa vyhnúť používaniu týchto cookies. Okrem toho používame súbory cookie, ktoré zlepšujú funkčnosť a používanie webovej lokality (ako je ďalej popísané nižšie v časti 5), aby mohli návštevníci jednoduchšie využívať webovú lokalitu a aby sme ich mohli navrhnúť vo viac prispôsobenej forme. V časti 5.4 Informácie o nástrojoch na analýzu webovej lokality si môžete vybrať svoje individuálne nastavenia alebo môžete nakonfigurovať webový prehliadač tak, aby vás informoval o uložení súborov cookie alebo aby zabránil ukladaniu súborov cookie. Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete vo funkcii pomocníka svojho webového prehliadača. Chceli by sme vás však výslovne upozorniť na skutočnosť, že niektoré časti tejto webovej lokality nemusia bez súborov cookie fungovať bez chyby.

 5. Spracúvanie osobných údajov a iných údajov spoločnosťou Wirecard počas návštevy našej webovej lokality
  1. Pri prístupe našej webovej lokality automaticky zhromažďujeme informácie

   Pri návšteve našej webovej lokality nezhromažďujeme osobné údaje, pretože je adresa IP počas procesu sledovania orezaná.

  2. Informácie, ktoré nám poskytnete, keď nás zámerne kontaktujete

   Na našej webovej lokalite ponúkame kontaktný formulár. Spoločnosť Wirecard uchová údaje, ktoré ste poskytli pri odoslaní vyplneného kontaktného formulára (napr. meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu) v systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi (ďalej len „systém CRM“). Spoločnosť Wirecard použije tieto osobné údaje

   • pri odpovedaní na vašu žiadosť o kontakt;
   • v anonymnej podobe na podporu našich interných obchodných cieľov, a to analýzy dát, revízie, vývoj nových produktov, zlepšenie tejto internetovej prítomnosti, zlepšenie našich služieb, zisťovanie trendov používania a stanovenie účinnosti našich reklamných kampaní;
   • na zabránenie a identifikáciu zneužívania alebo podvodu.

   Údaje zhromaždené prostredníctvom kontaktného formulára nebudú postúpené tretím stranám.

  3. Prenos vašich osobných údajov

   Vaše osobné údaje používame iba na určené účely a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie týchto cieľov. Prenos sa uskutoční (ak vôbec) iba pri zákonných požiadavkách. Prenosy orgánom verejnej moci a správnych orgánov sa uskutočňujú iba v rámci povinných vnútroštátnych právnych predpisov alebo ak je to potrebné v prípadoch zneužitia alebo podvodov na výkon občianskeho a trestného práva. Prenos na iné účely, najmä na účely obchodovania s adresami, je vylúčený.

  4. Informácie o nástrojoch na analýzu webu
   1. Správca značiek Google

    Táto webová lokalita spoločnosti Wirecard používa správcu značiek Google. Správca značiek Google je riešením, ktoré umožňuje obchodníkom spravovať značky webových lokalít na rozhraní. Samotný nástroj správca značiek (ktorý implementuje značky) je doménou bez súborov cookie a nezhromažďuje osobné údaje. Tento nástroj spúšťa ďalšie, nižšie popísané značky, ktoré samy môžu zhromažďovať údaje, ako je uvedené nižšie. Správca značiek Google nemá prístup k týmto údajom. Ak bola vykonaná deaktivácia na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva implementovaná v správcovi značiek Google pri všetkých značkách sledovania.

   2. Google Analytics

    Táto webová lokalita spoločnosti Wirecard využíva službu Google Analytics, webovú analýzu od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a umožňuje analyzovať, ako používate webovú lokalitu. Informácie generované súborom cookie (vrátane adresy IP) sú prenesené a uložené na serveri Google, ktorý sa nachádza v Spojených štátoch. Na tejto webovej lokalite je služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp ():“ s cieľom zabezpečiť anonymizované zhromažďovanie adries IP (tzv. IP maskovanie) Znamená to, že spoločnosť Google skompletizuje/anonymizuje adresu IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná adresa IP odosiela a skracuje servermi Google v USA.

    Spoločnosť Google používa informácie v našom mene na to, aby vyhodnotila, ako sa táto webová lokalita spoločnosti Wirecard používa, vytvára pre prevádzkovateľov lokalít správy o aktivitách na stránkach a poskytuje ďalšie služby súvisiace s využívaním webových lokalít a internetu. Spoločnosť Google môže ďalej poskytovať tieto údaje tretím stranám, ak to vyžadujú zákony alebo ak používajú svoje služby na analýzu týchto údajov. Spoločnosť Google nebude združovať adresy IP so žiadnymi inými informáciami, ktoré má spoločnosť Google.

    Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť výberom vhodných nastavení v prehliadači. Chceli by sme však zdôrazniť, že v tomto prípade nemusí byť funkčnosť webovej lokality k dispozícii v plnom rozsahu. Ďalej môžete zabrániť zhromažďovaniu a spracúvaniu údajov vytvorených súborom cookie súvisiacich s používaním webových lokalít (vrátane vašej IP) prostredníctvom spoločnosti Google stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača dostupného pod týmto odkazom.

    Službu Google Analytics môžete odmietnuť kliknutím na tento odkaz. Na počítači sa nastaví súbor cookie na odhlásenie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality.

    Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok a ustanovení používania pre spoločnosť Google sú k dispozícii pod týmto odkazom. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete pod týmto odkazom.

   3. Google AdWords

    V službe Google AdWords používame tzv. sledovanie konverzií. Služba Google AdWords je reklamný program on-line spoločnosti Google Inc. Ak kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, do vášho zariadenia sa umiestni súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto súbory cookie strácajú platnosť po 30 dňoch a neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto neslúžia na identifikáciu. Ak navštívite určité webové lokality počas 30-dňovej platnosti, môže spoločnosť Google zistiť, že ste klikli na reklamu a že ste boli presmerovaní na našu webovú lokalitu. Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Informácie zhromaždené pomocou konverzného súboru cookie slúžia na vytvorenie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli použiť sledovanie konverzií. Vďaka tomu zistia zákazníci služby Google AdWords celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na ich webové lokality. Neprijímajú však žiadne informácie, ktoré by mohli osobne identifikovať používateľa.

    Ukladanie súborov cookie môžete zakázať v možnostiach nastavenia v službe Google (ďalej len „nastavenia reklamy Google“) pomocou tohto odkazu. Okrem toho môžete využiť možnosti deaktivácie, ktoré sú k dispozícii v iniciatíve Network Advertising Initiative kliknutím na tento odkaz.

   4. Google Remarketing

    Okrem toho v rámci služieb Google AdWords používame remarketingové funkcie „Remarketing Google na vyhľadávanie“ a „remarketing v reklamnej sieti Google“. Tieto remarketingové prehľady sa používajú v rámci služby Google Analytics. Ak sa chcete odhlásiť, pozrite si tento odkaz.

    „Google Remarketing na vyhľadávanie“ a „remarketing v reklamnej sieti Google“ zobrazujú relevantné reklamy, ktoré sú prispôsobené vám na základe tej skutočnosti, že ste navštívili našu webovú lokalitu, a umiestnia súbor cookie do vášho zariadenia. Súbor cookie slúži na vyjadrenie: „Táto osoba navštívila túto lokality, preto jej zobrazte reklamy súvisiace s touto lokalitou.“ Umožňuje nám to prispôsobiť marketing tak, aby lepšie vyhovoval vašim potrebám a zobrazoval iba reklamy, ktoré sú pre vás relevantné.

    Demografické údaje služby Google Analytics: tieto prehľady používame v službe Google Analytics, ktoré pochádzajú z reklamnej siete Google (súbory cookie tretej strany). Patria sem údaje, ako napr. vek, záujmové skupiny, pohlavie. Tieto údaje používame na účely marketingového spravodajstva/spravodajských služieb.

   5. Etracker

    Táto webová lokalita spoločnosti Wirecard využíva služby spoločnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstr. 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com) na ďalšie webové analýzy. Táto služba využíva súbory cookie, ktoré umožňujú štatistickú analýzu používania webovej lokality spoločnosti Wirecard prostredníctvom svojich návštevníkov, ako aj zobrazenie obsahu a inzercie súvisiacej s používaním.

    Takto vytvorené údaje budú spracúvané a uchovávané spoločnosťou etracker pri pridelení v Nemecku a budú podliehať prísnym zákonom a normám o ochrane údajov v Nemecku a Európe. V tomto smere prešla spoločnosť etracker nezávislým auditom a certifikáciou a získala značku kvality ochrany údajov „ePrivacyseal“.

    Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe zákonného ustanovenia § 6 ods. 1 písm. GDPR (oprávnený záujem). Náš záujem v zmysle GDPR (legitímny záujem) je optimalizácia našej ponuky on-line a našej prítomnosti na internete. Keďže je dôvernosť našich návštevníkov pre nás dôležitá, čo najskôr anonymizujeme alebo pseudonymizujeme údaje, ktoré môžu umožniť vzťah k jednotlivým osobám, ako je adresa IP alebo ID zariadenia. Ďalšie použitie, spojenie s inými údajmi spoločnosti etracker alebo prenos tretím stranám sa neuskutoční.

    Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov prostredníctvom etracker na tejto webovej lokalite spoločnosti Wirecard, môžete použiť tento odkaz:  etracker Opt-out.

   6. Crazy Egg

    Crazy Egg Analytics používa tzv. First-Party-Cookies na zistenie, či ste pravidelným alebo novým návštevníkom internetovej stránky https://www.wirecard.com. Prednastavená doba trvania cookies je 5 rokov. Nastavenie môžete zmeniť použitím globálnej premennej JavaScript. Návod nájdete na internetovej stránke https://www.crazyegg.com/opt-out

    Crazy Eggs Analytics slúži na zbieranie štandardných informácií uložených v internetových protokoloch, aby sa na ich základe sledovali nasledujúce informácie o správaní návštevníka: informácie o prehliadačoch, informácie operačného systému, informácie o mobilných prístrojoch (napr. identifikácia prístroja, mobilný operačný systém, atď.), IP adresa (uložená v anonymizovanej forme), vyvolaná stránka, geografická poloha, čas návštevy (deň, týždeň a trvanie), nový alebo pravidelný návštevník.

    Informácie o používaní internetovej stránky zozbierané pomocou cookies (vrátane vašej IP adresy) sa postupujú do spoločnosti Crazy Egg. Informácie použije firma Wirecard na zostavovanie štatistických správ o aktivitách internetovej stránky a na zlepšenie zážitku pre používateľov.

    Ďalšie informácie o smernici týkajúcej sa ochrany osobných údajov spoločnosti Crazy Egg nájdete na internetovej stránke https://www.crazyegg.com/privacy. Ak nesúhlasíte so zbieraním údajov pomocou Crazy Egg Analytics, môžete tento prístup zamietnuť prostredníctvom internetovej stránky https://www.crazyegg.com/opt-out. Prosíme, rešpektujte to, že odmietnutie platí iba pre internetový prehliadač a počítač, prostredníctvom ktorého ste odmietnutie zadali. Ak pri opätovnej návšteve internetovej stránky https://www.wirecard.com použijete iný prehliadač alebo počítač, musíte aj pre tento prehliadač a počítač odmietnutie nastaviť cez vyššie uvedený odkaz.

    Spoločnosť Crazy Egg je oprávnená podeliť sa s nazbieranými údajmi s tretími firmami a osobami, ktoré sú potrebné na realizáciu technických aspektov služby a sprístupniť vaše údaje podľa smernice firmy o ochrane osobných údajov.

 6. Medzinárodný prenos údajov

  Spoločnosť Wirecard prenesie vaše osobné informácie obchodným partnerom, poskytovateľom služieb a iným pobočkám spoločnosti Wirecard, ktoré sa nachádzajú na územiach mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak však spracúvame vaše osobné údaje mimo územia EHP, zaviedli sme príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia primeranú úroveň ochrany.

 7. Uchovávanie údajov

  Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, kým je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené bez ohľadu na zákonné povinnosti uchovávania, najmä podľa daňového alebo účtovného práva.

 8. Bezpečnosť údajov

  S cieľom chrániť osobné údaje pred stratou, falšovaním alebo zverejnením neoprávneným tretím stranám sme prijali primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia. Na zabránenie neoprávnenému prístupu k serverom používa spoločnosť Wirecard používa brány firewall. Servery sú umiestnené na bezpečnom mieste v Nemecku, ku ktorému majú prístup len autorizovaní zamestnanci. Všetci zamestnanci a všetky osoby, ktoré sa zaoberajú spracúvaním údajov, podliehajú povinnosti dodržiavať všetky zákony týkajúce sa ochrany údajov a zaobchádzať s osobnými údajmi dôverne.

 9. Práva dotknutých osôb

  V rámci GDPR majú návštevníci ako dotknuté osoby určité práva, najmä právo na prístup, opravu, aktualizáciu alebo vyžiadanie vymazania osobných údajov, ktoré o nich uchovávame.

  Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese data.privacy[at]wirecard.com.

  Môžete namietať spracúvanie vašich osobných údajov, požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov alebo nás môžete požiadať o prenosnosť vašich osobných údajov. Na uplatnenie týchto práv nás môžete kontaktovať na adrese data.privacy[at]wirecard.com.

  Rovnako tak, ak sme získali a spracovali vaše osobné údaje s vaším súhlasom, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stiahnutie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť žiadneho spracúvania, ktoré sme vykonali pred stiahnutím súhlasu, ani nebude mať vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe zákonných dôvodov spracúvania iných ako súhlas.

  Na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov máte právo sťažovať sa orgánu na ochranu údajov. Viac informácií získate na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

  Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese data.privacy[at]wirecard.com.