Stále na bezpečnej strane - s Protected Shops

Zabezpečte váš e-shop z právneho hľadiska a ušetrite pritom 30 % z ceny ochranného balíka podľa vášho výberu!

Protected Shops

Online obchodníci musia zohľadniť početné právne predpisy, ktoré sú platné výlučne pre oblasť elektronického obchodu. Len ten, kto pozná a dodržuje všetky právne predpisy, prevádzkuje svoj e-shop bezpečne z právneho hľadiska a nemusí sa obávať dôsledkov v podobe trestného stíhania alebo stíhania kvôli porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže.

Na čo musíte bezpodmienečne dávať pozor – kontrolný zoznam 5 najdôležitejších vecí

 1. Uvedenie ceny

  Vždy uvádzajte konečné ceny (brutto ceny vrátane DPH a ostatných cenových zložiek).

 2. Údaje o firme

  Na vašu webovú stránku umiestnite úplné údaje o firme vrátane IČO, ktoré sa dajú ľahko nájsť.

 3. VOP/Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  Vašich zákazníkov jasne upozornite na VOP a vyžiadajte si od nich súhlas s nimi. Okrem toho si pripravte vyhlásenie o ochrane osobných údajov, pretože v každom e-shope sa zbierajú a spracúvajú osobné údaje.

 4. Popis položiek/fotografia produktu

  Podstatné znaky položiek popíšte tak detailne, ako je to len možné, a pri používaní produktových fotografií dodržte podmienky dané autorskými právami alebo právami na ochranu značky.

 5. Objednávacie tlačidlo/potvrdenie

  Používajte objednávacie tlačidlo, ktorý zákazníkovi signalizuje, že po kliknutí uzatvára zmluvu s povinnosťou platby a hneď po objednávke zašlite zákazníkovi potvrdzovací e-mail.

Nakoľko napísanie právnych textov trvá dlhší čas a predstavuje značné náklady, ponúka Protected Shops pohodlné a cenovo výhodné riešenie: Pomocou služby Protected Shops sa dajú rýchlo a pohodlne zostaviť texty overené právnikom, ako VOP, právo na zrušenie objednávky a vrátenie tovaru alebo vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa stále aktualizujú.

Takto ste ako obchodník chránený pred upomienkami a okrem toho profitujete z garancie prevzatia ručenia za napísané právne texty. Zákazníci Checkout Portal dostanú 30 % zľavu na ochranný balík podľa ich želania. Profitujte už teraz zo služieb Protected Shops.

K ponuke